Preisner: The piano solo concert

Vízvárdi András Preisner: The piano solo concert
plakátterv 2005

Országos TervezőGrafikai Biennále 2006-2007